a-crop

33天奉獻書內容請按此↓

每年六次奉獻準備的詳情

[ 奉獻前的指引,考核問題及常見問題 ]

最新通知

致各位聖母媽媽的小孩子:

請繼續為全球抗疫熱切祈求聖母無玷聖心有力的轉禱,並通知其他兄弟姊妹!
主佑平安!

許多人希望成為聖人,卻夢想天主會施行所有工作,並把他們帶向永恆的光榮,而不需他們勞苦或承受對他們造成任何的不便。這是不可能的!天主神聖的法律指明,雙方都要背起重擔,藉此顯示祂的手與我們合作,在創造靈魂的神聖上,是不可或缺地需要的。那背起重擔的,應獲得永遠的福樂。正因如此,有時候我們必要把我們的私意馴服於傷害底下,藉此粉碎那些阻礙成聖的事物。
(第六天指示)

**(8:35pm必須離開)

下次 :

33天奉獻準備

奉獻日

時間

地點

2024-02-20 至
2024-03-24

2024-03-25(一)
預報救主降生節
(節日)

6:15pm至8:30pm**

銅鑼湾
基督君王小堂

    sp  
請留意當日交通及社會情況,顧及自身安全。 地圖/乘車方法
惡劣天氣措施

以往單張 :

2024 年      
       
      2024-2-2
2023 年      
  2023-12-8 2023-10-7 2023-8-15
  2023-05-31 2023-3-25 2023-2-2

2022 年      
  2022-12-8 2022-10-7 2022-8-15
  2022-05-31    

2020 / 2021 年      
  2021-12-8 2021-10-7 2021-8-15
  2021-05-31 2020-10-7 2020-2-2

2019 年      
  2019-12-8 2019-10-7 2019-8-15
  2019-5-31 2019-3-25 2019-2-2

2018 年      
  2018-12-8 2018-10-6 2018-8-15
  2018-5-31 2018-4-9 2018-2-2

2017 年      
  2017-12-8 2017-10-7 2017-8-15
  2017-5-31 2017-3-25 2017-2-2

2016 年      
  2016-12-8 2016-10-7 2016-8-15
  2016-5-31 2016-4-4 2016-2-2

2015 年      
  2015-12-8 2015-10-7  
       
 
 
fl