a-crop

33天奉獻書內容請按此↓

每年六次奉獻準備的詳情

[ 奉獻前的指引,考核問題及常見問題 ]

最新通知

致各位聖母媽媽的小孩子:

請繼續為全球抗疫熱切祈求聖母無玷聖心有力的轉禱,並通知其他兄弟姊妹!
主佑平安!

當聖神自心內來臨的時候,祂就是這神聖的合一者。因此當這吸引力從我們自己的內心發出時,耶穌與瑪利亞兩位聖心便聯合起來,而他們的合一帶來救贖和協同救贖的行動,這就是奉獻的真正目的。
(第十天引導)

**(請讓6:00pm黃昏彌撒的教友離開後,才進入聖堂。9pm前必須離開)

下次 :

33天奉獻準備

奉獻日

時間

地點

2022-09-04 至
2022-10-06

2022-10-07(五)
玫瑰聖母
(紀念)

7:00至9:00pm**

花園道聖若瑟堂

    sp  
請留意當日交通及社會情況,顧及自身安全。 地圖/乘車方法
惡劣天氣措施

以往單張 :

2022 年      
      2022-8-15
  2022-05-31    

2020 / 2021 年      
  2021-12-8 2021-10-7 2021-8-15
  2021-05-31 2020-10-7 2020-2-2

2019 年      
  2019-12-8 2019-10-7 2019-8-15
  2019-5-31 2019-3-25 2019-2-2

2018 年      
  2018-12-8 2018-10-6 2018-8-15
  2018-5-31 2018-4-9 2018-2-2

2017 年      
  2017-12-8 2017-10-7 2017-8-15
  2017-5-31 2017-3-25 2017-2-2

2016 年      
  2016-12-8 2016-10-7 2016-8-15
  2016-5-31 2016-4-4 2016-2-2

2015 年      
  2015-12-8 2015-10-7  
       
 
 
fl